Co kryje się za słowem "quincunx"? Rzecz o konferencji pt. "Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin"

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Magryś, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents a report on the scholarly meeting organized in Przemyśl, in October 2013 by Rzeszow University, Jagiellonian University and the Society of Science Lovers in Przemyśl, which was devoted to an eminent Polish Renaissance humanist Stanisław Orzechowski. It contains a brief review of all the papers delivered during the conference as well as a succinct sketch of Orzechowski’s biography, including his most significant literary accomplishments.
Opis
Słowa kluczowe
celibat , filozofia , heretyk , katolicyzm , kultura , małżeństwo , moralność , osobowość , papież , polityka , prawo , prawosławie , protestantyzm , reformacja , religia , renesans , Stanisław Orzechowski , społeczeństwo , szlachta , teokracja , celibacy , philosophy , heretic , Catholicism , culture , marriage , morality , personality , pope , politics , law , the Orthodox Church , Protestantism , Reformation , religion , the Renaissance , society , nobility , theocracy
Cytowanie
Magryś R.; Co kryje się za słowem "quincunx"? Rzecz o konferencji pt. "Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin"; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M., Trościński G., s. 495-503.