Classics of Education Sciences: Maria Montessori. Background knowledge and perceived meanings of University students compared to teachers attending Montessori in-service training courses

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Salassa, Monica
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Maria Montessori’s pedagogy is considered a “classics” of Education Sciences. In this contribution, a survey conducted with three different groups of subjects attending University lectures or in-service Montessori training courses is reported. Main research purpose is to discover background knowledge and perceived meanings of each group concerning the Montessori Method and its main characteristics. Data collected from the three groups under investigation are compared to identify the most macroscopic differences and / or similarities. Through the graphs produced, first reflections and conclusions are attempted, at the same time readers are invited to build their own opinions inferring other meanings or conclusions thanks to data and reading tools provided.
Pedagogika Marii Montessori jest postrzegana jako „klasyka” w naukach edukacyjnych. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na trzech grupach badawczych: studentach oraz dwóch grupach nauczycieli będących uczestnikami szkolenia Montessori. Głównym celem badania było rozpoznanie stanu wiedzy środowiskowej i ustalenie, co poszczególne grupy rozumieją przez metodę Montessori. Zebrane dane przeanalizowano, aby określić najważniejsze różnice i podobieństwa w wynikach uzyskanych w tych grupach. Graficzne zaprezentowanie wyników badań pozwoliło na sformułowanie wniosków, czytający może także na ich podstawie samodzielnie zbudować własną opinię na ten temat.
Opis
Słowa kluczowe
Montessori pedagogy , Montessori Method , Quantitative methodology , Qualitative methodology , Education Sciences , Teachers , In-service training course , University students , Background knowledge , pedagogika Montessori , metoda Montessori , metodologia ilościowa , metodologia jakościowa , nauki edukacyjne , nauczyciele , szkolenia zawodowe , studenci Uniwersytetu , wiedza środowiskowa
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 241–255