Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Zapałowska, Anita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mając na uwadze polskie zapotrzebowanie rozwoju nowych kierunków wykorzystania surowców do celów energetycznych branża biogazowni w Polsce wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalniach ścieków oraz instalacje do odgazowywania wysypisk. Również na Podkarpaciu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trwają przygotowania do powstania pierwszych biogazowni. Wyczerpujące alokacje na Odnawialne Źródła Energii z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007–2013 stawiają pytanie, czy głównym środkiem finansującym tego typu przedsięwzięcia nie pozostaną jedynie krajowe mechanizmy wsparcia. Jest to ważna kwestia w obliczu rozpatrywanych nie tylko kosztów samej budowy, ale przede wszystkim utrzymania i możliwie rentownego eksploatowania tychże inwestycji. Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju inwestycji biogazowych w województwie podkarpackim w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.
Due to our national need of developing new attitudes towards the renewable energy resources, the biogas branch in Poland begins a stage of rapid development. On the pattern of our western neighbours we are investing in the landfills installations, the biogas plants for farms and for sewage treatment plants. Also in Podkarpacie region we deal with a biogas plants issue. The lack of support from European Union through predictable ending of European funds for the years 2007–2013, raises the question whether the main means of financing such projects will not be dependent on the national support only. This is a very important issue as it faces not only the cost of building but also maintaining and exploiting these investments in profitable ways. This article presents the perspectives of biogas investments in Podkarpacie region, based on funding from European Union.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 241–251