Możliwości i ograniczenia wykorzystania zabaw konstrukcyjnych w przedszkolu – propozycja metodologii badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Ulanowska, Lidia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera opis zabaw konstrukcyjnych w świetle literatury przedmiotu, a także przegląd dotychczasowych badań odnośnie do zabaw konstrukcyjnych. Zamieszczono w nim również propozycję metodologii badań możliwości i ograniczeń wykorzystania zabaw konstrukcyjnych w przedszkolu.
This article contains a description of construction games in the light of the literature on the subject, as well as a review of previous research on construction games. It also contains a proposal for a methodology for testing the possibilities and limitations of the use of construction games in a kindergarten.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego „Edukacja bez granic”, dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
Słowa kluczowe
zabawa dziecka , zabawa konstrukcyjna , edukacja przedszkolna , child’s play , constructional play , pre-school education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 557–561