Mechanizm grywalizacji w nauczaniu podstaw programowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Andrzejewska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję realizacji oraz spostrzeżenia związane z przeprowadzeniem eksperymentalnego kursu z przedmiotu podstawy programowania, w którym zastosowano mechanizm grywalizacji. Kurs przeznaczony był dla studentów kierunku informatyka. Opracowano go z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie Moodle.
The article presents the concept of implementation and the final observations related to the experimental gamified course for the subject Introduction to programming, that was designed for the computer science students. The course was developed using the tools available on the Moodle platform.
Opis
Słowa kluczowe
metody nauczania , grywalizacja , motywacja , podstawy programowania , teaching methods , gamification , motivation , introduction to programming
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 151–156