Czujniki w praktyce kształcenia inżynierskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Żyłka, Wojciech
Żyłka, Marta
Szczerba, Zygmunt
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania czujników. Ponadto opisano przykładowe pomiary z wykorzystaniem czujników prowadzone przez studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
The article presents the construction and principle of operation of sensors. Also described are exemplary measurements using sensors conducted by students of the Rzeszów University of Technology and the University of Rzeszow.
Opis
Słowa kluczowe
czujnik indukcyjny , czujnik pojemnościowy , inductive sensor , capacitive sensor
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 268–273