System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Leja, Andżelika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Niniejszy dokument przedstawia analizę systemu ochrony prawnej jednostki w Unii Europejskiej. W tym artykule omówiono podstawowe zasady i instrumenty mające na celu zapewnienie stronom pełnej ochrony prawnej przed sądami europejskimi. W badaniach przedstawiono również podstawowe prawa jednostki do sprawiedliwego procesu oraz inne kluczowe regulacje mające na celu poprawę ochrony prawnej. Aby w pełni zapoznać się z tematem, autor opisał rozwój instytucji sądowniczych Wspólnoty Europejskiej oraz ich historyczne, merytoryczne i formalne pochodzenie w prawie wspólnotowym.
This paper presents analysis of legal protection system of individual in European Union. This article explores basic principles and instruments that are designed to provide parties with full legal protection before European courts. Fundamental rights of individual to fair trial and other crucial regulations aimed to improve legal protection are put forward in this research as well. To deliver a full view of the topic the author described development of judicial institutions of European Community and their historical, substanitive and formal origin in Community Law.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 567-584