Międzynarodowe dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy po inwazji dokonanej przez Federację Rosyjską w 2022 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Machniak, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Atak Rosji na Ukrainę spowodował reakcję państw Zachodu, które solidarnie zobowiązały się do udzielenia pomocy walczącej Ukrainie. Postawa państw zachodnich jest bardzo ważna w kontekście niepodległości Ukrainy. Wsparcie wojskowe pomimo dużej skali jest prawdopodobnie niewystarczające dla Ukrainy. Politycy tego państwa apelują o zwiększenie ilości oraz tempa dostaw uzbrojenia. Siły Zbrojne Ukrainy są obecnie całkowite uzależnione od dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz innych materiałów z państw Zachodu. Armia Ukrainy tylko dzięki takiej pomocy i wsparciu wojskowemu może skutecznie rywalizować z armią Rosji. Po agresji dokonanej przez Rosję wsparcie wojskowe w postaci dostaw broni, sprzętu, amunicji i zaopatrzenia zrealizowały dla Ukrainy poszczególne kraje UE oraz kraje spoza kontynentu europejskiego.
Russia's attack on Ukraine provoked a reaction from Western states, which jointly pledged to provide aid to the fighting Ukraine. The attitude of Western countries is very important in terms of Ukraine's independence. Military support, despite its large scale, is probably insufficient for Ukraine. Ukraine's Armed Forces are now completely dependent on the supply of weapons, military equipment and other materials from Western countries. The Ukrainian army can successfully compete with the Russian army only thanks to such help and military support. After the aggression by Russia, military support in the form of supplies of weapons, equipment, ammunition and supplies for Ukraine was provided by individual EU countries and countries outside the European continent.
Opis
Słowa kluczowe
Ukraina , Rosja , uzbrojenie wojskowe , dostawy , konflikt , Ukraine , Russia , military equipment , supplies , conflict
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 193–209