Katarzyna Kondzioła-Pich, „Pocieszenie jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne”, Szczecin 2015, 336 ss., ISBN 978-83-7867-238-8

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czapiga, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 169–171