Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski – badania pilotażowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Potocki, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie składa się z dwu zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano wybrane aspekty teorii zarządzania zmianami w organizacjach. Część druga prezentuje wyniki badań praktyki zarządzania zmianami w wybranych organizacjach gospodarczych Małopolski. Wyniki badań wskazują na niską innowacyjność firm i braki w wykorzystaniu komunikacji, szkoleń i partycypacji bezpośredniej w podnoszeniu kreatywności pracowników.
The article consists of two main parts. The first presents selected aspects of the theory of change management in organizations. The second part presents the results of research conducted on the practice of change management in selected business organizations of Małopolska. The results indicate low innovativeness of these firms and shortcomings in the use of communication, training and direct participation in advancing employee creativity. Companies successfully use the instrument of information, although even here you can point to weaknesses.
Opis
Słowa kluczowe
strategie wdrażania zmian , opór wobec zmian , metody pokonywania oporów , reakcje ludzi na zmiany , komunikacja w organizacji , strategies for implementing changes , resistance to change , methods of overcoming resistance , people's reactions to changes , communication in organization
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 129-139