Právna komparácia nelegálnej práce a zamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky, Poľska a Českej republiky

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Seilerová, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The undeclared work is an enhanced phenomenon of the labour market. It is considered as a negative factor, which has significant impact on economy, labour market and social protection in each state. In the article the Author deals with the comparison of legal regulations of three adjoining states (Poland, the Slovak Republic and the Czech Republic) and points out their common and different elements. The Author provides the legal definitions of the fundamental terminology, the sanctions imposed by the control authorities on the employers and employees and emphasizes the most substantial problems resulted from the legislation of the undeclared work.
Nielegalna praca jest zjawiskiem potężnym na rynku pracy. Jest uważana za negatywny czynnik, który znacząco wpływa na gospodarkę, rynek pracy oraz ochronę społeczną w każdym państwie. W artykule Autorka dokonuje analizy porównawczej regulacji prawnych trzech sąsiadujących ze sobą państw (Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej) oraz wywodzi ich wspólne i odmienne cechy. Autorka przedstawia definicje normatywne podstawowej terminologii, sankcje nakładane przez organy kontrolujące pracodawców i pracowników, a także akcentuje najbardziej istotne problemy wynikające z ustawodawstwa dotyczącego nielegalnej pracy.
Opis
Słowa kluczowe
undeclared work , nielegalna praca , simulated labour-law relation , undeclared work of foreigners , sanctions for violation of labour law regulations of undeclared work , symulowany stosunek pracy , praca nielegalna cudzoziemców , sankcje za złamanie przepisów prawa pracy dotyczących pracy nielegalnej
Cytowanie