Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Nowicka, Ewa
Walas, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Media i multimedia cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Z tego powodu rośnie konieczność przygotowania dzieci do odpowiedniego korzystania z mediów. Wychowanie medialne realizowane już na poziomie przedszkola jest szansą na przygotowanie dzieci do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz sprawnego posługiwania się mediami jako narzędziami rozwoju poznawczego. Skuteczność prowadzonej już od najmłodszych lat edukacji medialnej zależy przede wszystkim od współpracy rodziców i nauczycieli, którzy stopniowo wprowadzać będą dziecko w zdominowany świat mediów.
Media and multimedia are very popular among children, for that reason there is growing necessity to prepare children for proper media use. Media education implemented at the kindergarten level is an opportunity to prepare children for the critical reception of media messages and efficient use of media as a tool for cognitive development. The effectiveness of media education from an early age depends mainly on the cooperation of parents and teachers who will gradually introduce the child into world dominated by media.
Opis
Słowa kluczowe
media , multimedia , technologie informacyjne , edukacja medialna , wychowanie , rodzina , dziecko , information technology , media education , education , family , child
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 151–156