Rev. Konstanty Michalski’s reflections on beastliness and heroism

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Bochenek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The history of humanity is a spectacle difficult to understand, in which the actors break the boundaries of beastliness and heroism. There are moments, such as the Second World War, when a sea of evil and cruelty, but also of good and heroism, are at war with each other on a metaphysical scale. A thinker competent to grapple with this subject is Rev. Konstanty Michalski, a respected scholar who spent several months in the Sachsenhausen concentration camp during the war. He presented his profound analysis of the essence and sources of the struggle between love and hatred in his book “Between Heroism and Beastliness”, which was first published after the author’s death in 1949. Although more than 70 years have passed since then, the reflections it contains are still relevant today.
Historia ludzkości to trudny do zrozumienia spektakl, w którym aktorzy łamią granice bestialstwa i heroizmu. Są przy tym chwile, jak II wojna światowa, kiedy morze zła i okrucieństwa, ale także dobra i heroizmu, toczą ze sobą walkę o metafizycznej wręcz skali. Kompetentnym myślicielem do mierzenia się z tym tematem jest ksiądz Konstanty Michalski, ceniony uczony, który w okresie wojny kilka miesięcy przebywał w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Swoją głęboką analizę istoty i źródeł walki miłości i nienawiści sugestywnie, także dla czytelnika z XXI wieku, zaprezentował w książce „Między heroizmem a bestialstwem”, wydanej po raz pierwszy już po śmierci autora w 1949 roku. Pomimo tego, iż od tamtej chwili minęło już ponad 70 lat, to rozważania w niej zawarte wciąż są aktualne.
Opis
Słowa kluczowe
Michalski , beastliness , heroism , Germans , war , bestialstwo , heroizm , Germanie , wojna
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 179–189