Obecność Romanowiczowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Jamrozek-Sowa, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zofia Romanowiczowa (1922-2010) was a Polish writer and culture promotor, living in France. The devoted to her monograph authored by Arkadiusz Morawiec is of documentary nature. The book consists of three parts: a biographical note, a discussion of Romanowiczowa’s books’ reception and an extensive bibliography. Morawiec not reviews the views of other scholars, but also refers to the facts found in the source documents, to which he provides his own commentary.
Opis
Rec.: Arkadiusz Morawiec, „Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 506 ss.
Słowa kluczowe
Zofia Romanowiczowa , reception , documentation , emigration , recepcja , dokumentacja , emigracja
Cytowanie
Tematy i Konteksty 8(13) 2018, s. 552–555