Krasicki w sanatorium. Dylematy oświeceniowego kuracjusza u wód (Baden i Wiedeń 1792–1793)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wdowik, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ostatnia dekada życia Ignacego Krasickiego jest konsekwentnie marginalizowana w jego biografiach (w szczególności podróże do wód z lat 90. XVIII w.). W artykule wykazano, że właściwym kontekstem dla pogłębienia badań jest stan zdrowia Krasickiego, a także jego mierzenie się z wchodzeniem w wiek podeszły. Autorka analizuje trzy obszary dylematów X.B.W.: zdrowotne, twórcze, patriotyczne. Podstawą jest analiza korespondencji Ignacego Krasickiego oraz kwerendy w Baden i Wiedniu. Tłem są historyczne pejzaże i funkcjonowanie kurortu Baden oraz Wiednia jako ważnych miejsc na ówczesnym turystycznym szlaku europejskim.
The last decade of Ignacy Krasicki’s life is consistently marginalized in his biographies (in particular, his trips to spa resorts from the 1890s). The article shows that the proper context for in-depth research is Krasicki’s health, as well as the way he coped with reaching old age. The author analyzes three areas of X.B.W’s dilemmas: related to health, creativity and patriotism. The basis of the analysis of Ignacy Krasicki’s correspondence and a query in Baden and Vienna. The background is the historical landscapes and the functioning of the spa town of Baden and Vienna as important places on the European tourist route of that time.
Opis
Słowa kluczowe
Ignacy Krasicki , Baden pod Wiedniem , Wiedeń , oświecenie , podróże do wód , Baden near Vienna , Vienna Enlightenment , visiting spa resorts
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 139–162