Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Turek, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zgodnie z przepisami Konstytucji USA, co 10 lat w tym kraju przeprowadzany jest spis ludności. Pozyskane dane, poza spożytkowaniem na rozmaite cele społeczno-ekonomiczne, mają też znaczenie dla systemu politycznego. Od liczby mieszkańców danego stanu zależna jest bowiem liczba ich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów, izbie niższej federalnego Kongresu. Dla zapewnienia adekwatnej reprezentacji stany są zobowiązane do rewizji granic okręgów wyborczych, w których wyłaniani będą deputowani do Izby. Artykuł omawia reguły, którymi kierują się odpowiedzialne za zmianę granic stanowe organy – legislatury i specjalne komisje, skupiając się na zmianach wprowadzonych w dekadzie 2011–2020. Autor wskazuje na widoczny proces defederalizacji regulacji w zakresie tworzenia granic okręgów wyborczych oraz wyłączenie spod jurysdykcji sądów federalnych tzw. politycznego gerrymanderingu jako na dwie najważniejsze modyfikacje w omawianej dekadzie.
Every 10 years, the United States conducts population census. Beyond serving various socio-economic needs, gathered data also has consequnces for the political system – the states’ population determines the number of state seats in the U.S. House of Representatives. To ensure fair representation, consisent with ‘one person, one vote’ rule, the states modify the boundaries of congressional districts after each census. The article discusses federal and state rules that bodies responsible for redistricting – mainly state legislatures and special commissions – need to consider, emphasizing the nature and scope of legal changes, introduced between 2011 and 2020. The Author claims that defederalization of the redistricting regulations and Supreme Court opinion that issues related to gerrymandering constitute political questions, thus being beyond the scope of federal judiciary are two most important redistricting-related rules developments in the analyzed decade.
Opis
Słowa kluczowe
system polityczny USA , Izba Reprezentantów USA , wybory , delimitacja okręgów wyborczych , gerrymandering , U.S. political system , U.S. House of Representatives , elections , redistricting
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 196–210