Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Fic, Maria
Jędrzejczak-Gas, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule opisano wybrane uwarunkowania rozwoju sektora MSP prezentowane w literaturze. Ponadto wprowadzono własną klasyfikację uwarunkowań w zakresie działalności inwestycyjnej w sektorze MSP oraz charakterystykę społeczno-zawodową właściciela (menedżera), jako jeden z warunków wewnętrznych, przedstawiono szczegółowo.
In the paper, the chosen conditions of SME sector development, presented in the literature, were described. Moreover, the own classification of conditions in the field of investment activity in SME sector was introduced, and the social-professional characteristics of the owner (manager), as one of the internal conditions, were presented in details.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 191-200