Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Orłowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wydawałoby się, że posługiwanie się komputerem i dostęp do internetu w dzisiejszej Polce jest powszechny. Tymczasem badania (na dużych próbach) przeczą tej obiegowej opinii. Niniejszy artykuł przedstawia powyższy problem, który w świetle prezentowanego materiału badawczego jest istotny społecznie.
It would seem that the use of computer and Internet access in today’s Polish is universal. However, the research (for large samples) refutes this popular belief. This article presents the above problem, which in the light of the material presented research is important socially.
Opis
Słowa kluczowe
wykluczenie cyfrowe w Polsce , interent , digital exclusion in Poland , internet
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 118-123