The convergence of Ukrainian mega-economic city’s management with European model

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Orlovs’ka, Veronika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the article the evolution, main course and instruments of contemporary urban development in terms of EU regional policy is determined. The possibility of European model implementation in context of Ukrainian urban economic development convergence is investigated. The principles of sustainable urban economic development model in context of Ukrainian-EU cohesion are presented.
W artykule została określona ewolucja, główne ścieżki i instrumenty współczesnego rozwoju urbanizacyjnego w kategoriach regionalnej polityki UE. Badaniom poddano możliwość implementacji modelu europejskiego w kontekście konwergencji ukraińskiego rozwoju gospodarczego terenów zurbanizowanych. Zaprezentowano zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów zurbanizowanych w kontekście spójności Ukrainy i UE.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 148–158