Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie

Abstrakt
Powiat bieszczadzki od dawna przyciąga rzesze turystów nie tylko ze względu na nieprzeciętne walory turystyczne, ale i bogate kalendarium imprez kulturalno-rozrywkowych, co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, oraz wzmacnia pozycję obszaru na tle województwa i kraju. Niniejsza praca przybliży wpływ wybranych imprez kulturalno-rozrywkowych na rozwój turystki w powiecie bieszczadzkim. W pracy ukazane są nie tylko popularne imprezy rozpoznawalne w całej Polsce, ale i te mniej znane. Mnogość imprez organizowanych na trenie powiatu przyciąga turystów nie tylko latem, ale i w okresie zimowym. Urozmaicona rzeźba terenu oraz duże wysokości względne umożliwiają organizowanie licznych zawodów sportowych oraz rekreacyjnych, dzięki czemu każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie, poczynając od amatora po profesjonalistę. Bogata przeszłość historyczna oraz zachowane tradycje kulturowe umożliwiły odtworzenie dawnych imprez, które w dzisiejszych czasach cieszą się bardzo dużą popularnością. Dzięki pracy poznamy niektóre aspekty rozwoju imprez kulturalno-rozrywkowych oraz ich wpływ na bazę noclegową, gastronomiczną oraz zagospodarowanie turystyczne
Opis
Słowa kluczowe
Turystyka piesza , Bieszczady imprezy promujące region
Cytowanie