Łamigłówki online w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Woś, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents the idea of incorporating puzzles in Russian as a foreign language acquisition at the university level. The author tries to define a notion ‘didactic puzzle’, show the advantages of using online puzzles in developing and/or testing vocabulary and grammar in various topics, encouraging students to learn effectively and to motivating them in the classroom.
Opis
Słowa kluczowe
metody aktywizujące , metodyka nauczania języków obcych , łamigłówki , zagadki , didactic puzzles , language puzzles , Russian as a FL , Russian language acquisition , university level
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 12/2021, s. 126–133