Nowe media jako narzędzia polityki komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia podkarpackie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kuca, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem tekstu jest analiza wykorzystania nowych mediów do działań komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim. Analiza dotyczy zarówno gmin, powiatów ziemskich jak i sejmiku województwa podkarpackiego. Oparta jest na wynikach różnych badań, a także działań prowadzonych w samorządzie w odniesieniu do polityki komunikacyjnej. Na bazie prowadzonej analizy można wysnuć wniosek, że mieszkańcy samorządów są zainteresowani działaniami komunikacyjnymi z zastosowaniem nowych mediów. Samorządy terytorialne z woj. podkarpackiego stosują jednak w tym obszarze dosyć zachowawczą politykę. Wykorzystują, w dużej części, w działaniach komunikacyjnych podstawowe narzędzia takie jak Biuletyn Informacji Publicznej, czy strony internetowe samorządów.
Opis
Słowa kluczowe
nowe media , samorząd terytorialny
Cytowanie
P. Kuca, Nowe media jako narzędzia polityki komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia podkarpackie [w:] W. Furman, P. Kuca (red.) Lokalne komunikowanie polityczne, Rzeszów 2013.