Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej – warsztaty interaktywne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono potrzebę kształcenia dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu edukacji pozaformalnej jako środowiska, w którym mogą być mocno motywowane i zainteresowane zgłębianiem wiedzy z różnych kategorii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W artykule przedstawiono także jeden ze sposobów realizacji edukacji pozaformalnej – poprzez warsztaty interaktywne.
The article presents the need to educate children and young people through the use of non-formal education as an environment in which they can be heavily motivated and interested in exploring knowledge from different categories through the use of modern technology. The article also presents one way of implementing non-formal education through interactive workshops.
Opis
Słowa kluczowe
warsztaty interaktywne , edukacja formalna , technologia , edukacja pozaformalna , interactive workshops , formal education , technology , non-formal education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 46–50