Hurtownia danych jako element cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa dla Przemysłu 4.0

Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Zabroń, Mariusz
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienia dotyczące budowy oraz funkcjonowania hurtowni danych. Jest to szereg procesów wspomagających działalność przedsiębiorstw i wydaje się być obecnie koniecznych we wdrażaniu pozostałych koncepcji i rozwiązań Przemysłu 4.0. W opracowaniu zostały wyjaśnione również procesy, jakie są konieczne do utworzenia hurtowni, kluczowe składniki, a także istota jej działania. Przeanalizowane zostały zalety oraz praktyki stosowane w zakresie biznesu oraz samej sferze IT. Przedstawiona została także możliwość przeniesienia hurtowni do chmury obliczeniowej oraz głównych dostawców oferujących takie usługi. Artykuł może być punktem wyjścia do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących analityki, raportowania i archiwizacji danych we współczesnym przedsiębiorstwie.
The article describes issues related to the construction and functioning of a data warehouse. This is a series of processes supporting the activities of enterprises and seem to be necessary in the implementation of other concepts and solutions of Industry 4.0. The study also explains the processes that are necessary to create a warehouse, key components and the essence of operation. The advantages and practices used in the field of business and the IT sphere itself were analyzed. The possibility of transferring the warehouse to cloud computing was also presented as well as the main suppliers offering such services were presented. The article can be a starting point for more detailed considerations on analytics, reporting and data archiving in a modern enterprise.
Opis
Słowa kluczowe
baza danych , big data , chmura , hurtownia danych , modelowanie danych , database , cloud , data warehouse , data modeling
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 164-175