Konfigurator online wykorzystujący metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, w tym programowanie

Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Kisiel, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Realizując obszerną, obowiązującą podstawę programową z przedmiotu informatyka w szkole średniej, w praktyce zdarzyć się może, że umyka nam istota tego co najważniejsze, a co stało u podstaw definiujących umiejętności, które miał rozwinąć przedmiot. Niniejsze opracowanie jest podpowiedzią realizacji zadania, które ma spełniać założenia programowe. Proces poniżej przedstawiony, jest opisem przykładowej, praktycznej realizacji umiejętności zawartej w punkcie 4 preambuły do podstawy programowej kształcenia ogólnego informatyki III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum. [...] 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; [...]
During the process of implementing the current complex core curriculum for the subject of information technology in high school, in the rush of classes, it is easy to lose the basic skills that the student was supposed to develop in the subject. This study is a guide to the implementation of the skills required by the core curriculum. The process presented below is a description of an exemplary, practical implementation of the skills contained in point 4 of the preamble to the core curriculum of general education in the subject of information technology. Educational stage 3: 4-year general secondary school and 5-year technical secondary school. [...] 4) creative problem solving in various fields with the conscious using methods and tools derived from computer science, including programming. [...]
Opis
Słowa kluczowe
aplikacje interaktywne , Adobe Animation , MakeHuman , informatyka szkoła średnia , interactive applications , information technologyin secondary school
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 151-163