Repozytorium UR

Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Piechota, Grażyna
dc.date.accessioned 2015-05-18T09:18:36Z
dc.date.available 2015-05-18T09:18:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/928
dc.description.abstract The article is devoted to an analysis of the allocation of 1 percent of income tax from the perspective of local cooperation between voivodship authorities and public benefit organisations. Research carried out in 2012-2013 confirmed the uneven allocation of 1 per cent between voivodships (amounts that are allocated by residents vs. amounts that voivodship- based organisations have at their disposal) and within voivodships. Research revealed that voivodship authorities do not cooperate with organisations seated there as regards campaigns aimed at obtaining 1 percent of tax. The activities of voivodship authorities' are rather symbolic and 1 percent of tax is still not treated as a financing instrument to obtain money for the region's development understood as the realisation of common good by locally active organisations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject 1 percent of tax pl_PL.UTF-8
dc.subject common good pl_PL.UTF-8
dc.subject allocation of one percent pl_PL.UTF-8
dc.subject public benefit organisations pl_PL.UTF-8
dc.title Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative ONE PERCENT ALLOCATION IN REGIONAL PERSPECTIVE - COOPERATION OF REGIONAL GOVERNMENT WITH PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje