Repozytorium UR

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implementacja prawa unijnego do systemów prawa krajowego w Polsce i Słowacji po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej”, Rzeszów 08 – 10 października 2014 r.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje