Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym

Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Gil, Damian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pokrzywdzony przestępstwem należy do ważnych uczestników procesu karnego. Mediacja karna ma zapewnić dotkniętym przestępstwem większy komfort realizacji swoich roszczeń w procesie karnym. Porozumienie osiągnięte w trakcie mediacji ma wpływ na sytuację pokrzywdzonego i oskarżonego. Obszerne zmiany w k.p.k. zwracają uwagę na zasady postępowania mediacyjnego, rolę referendarza w procesie karnym oraz gwarancje praw oskarżonego. Autor czyni wstępne refleksje na temat istotnych problemów praw pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym, które mogą być przedmiotem rozwinięcia w innych opracowaniach naukowych.
The victim of a crime is one of the important participants of a criminal process. Penal mediation is created to assure larger comfort to the affected by the crime in executing their claims in the criminal proceedings. The agreement reached during mediation influences the situation of the victim and the accused. Spacious changes in the Code of Criminal Proceedings pay attention to the principles of mediatory conduct, the role of the judicial assistant in the criminal process, as well as the guarantees of the rights of the accused. The author makes preliminary reflections on the essential problems of the victim’s rights in the mediatory conduct, which can be developed in further scientific studies.
Opis
Słowa kluczowe
pokrzywdzony , mediacja , proces karny , strony , referendarz , victim , mediation , criminal process , parts , judicial assistant
Cytowanie