Repozytorium UR

Kilka uwag na tle znowelizowanych przepisów art. 185a i 185b k.p.k. dotyczących przesłuchania małoletniego w procesie karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klejnowska, Monika
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:16:37Z
dc.date.available 2015-04-21T09:16:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/831
dc.description.abstract W kodeksie postępowania karnego w art.185a i art.185b k.p.k. przewidziano ochronę zeznających świadków małoletnich poprzez ograniczenie traumatycznych przeżyć w związku z przestępstwem, z którym się zetknęli. Małoletni świadkowie, którzy w chwili przesłuchania nie ukończyli 15 roku życia, zeznający m.in. na temat przestępstw seksualnych czy związanych z przemocą, mają być co do zasady przesłuchiwania w procesie karnym tylko raz. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Code of Criminal Proceedings contains a number of measures, like in the articles 185a and 185b, which are created in order to reduce the trauma of testifying for juvenile witnesses in connection with crimes and extend their protection. Juvenile witnesses who are under 15 at the time of hearing and testify on crimes among others connected with sexual offences or violence, in principle may be heard only once. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject małoletni świadek pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona pl_PL.UTF-8
dc.subject przesłuchanie pl_PL.UTF-8
dc.subject juvenile witness pl_PL.UTF-8
dc.subject protection pl_PL.UTF-8
dc.subject examination pl_PL.UTF-8
dc.title Kilka uwag na tle znowelizowanych przepisów art. 185a i 185b k.p.k. dotyczących przesłuchania małoletniego w procesie karnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Several Remarks on the Amended Regulations of art. 185a and 185b of the Code of Criminal Proceedings Connected with the Hearing of a Juvenile in a Criminal Trial pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje