Repozytorium UR

Правовые позиции Конституционного Суда Украины в сфере реализации права на свободу объединения в политические партии и общественные организации

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Росихина, Виктория
dc.date.accessioned 2015-04-21T08:40:18Z
dc.date.available 2015-04-21T08:40:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/826
dc.description.abstract В процессе конституционализации публичных объединений граждан в Украине особая роль принадлежит Конституционному Суду Украины. В статье определяются методологические подходы к комплексному анализу правовых позиций Суда в сфере реализации гражданами Украины права на свободу объединения в политические партии и общественные организации, а также определяется их роль в процессе дальнейшей институционализации публичных объединений граждан в Украине. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the process of constitutionalization of public associations of citizens in Ukraine a special role belongs to the Constitutional Court of Ukraine. The article determines methodological approaches to the complex analysis of the legal positions of the Court in the sphere of realization by the citizens of Ukraine the right to freedom of association in political parties and public organizations, as well as their role in the process of further institutionalization of public associations of citizens in Ukraine. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W procesie konstytucjonalizacji stowarzyszeń obywateli Ukrainy o charakterze publicznym szczególna rola przysługuje Sądowi Konstytucyjnemu Ukrainy. Artykuł przedstawia metodologiczne podejście do kompleksowej analizy stanowisk, jakie poprzez działalność orzeczniczą zajmuje Sąd w zakresie realizacji prawa do wolności stowarzyszania się w partie polityczne i organizacje społeczne przez obywateli Ukrainy, a także określa ich rolę w procesie dalszej instytucjonalizacji takich organizacji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso other pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject правовые позиции Конституционного Суда Украины pl_PL.UTF-8
dc.subject право на свободу объединения в политические партии и общественные организации pl_PL.UTF-8
dc.subject публичные объединения граждан pl_PL.UTF-8
dc.subject политические партии pl_PL.UTF-8
dc.subject общественные организации pl_PL.UTF-8
dc.subject stanowiska w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo do wolności stowarzyszania się w partie polityczne i organizacje społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacje obywateli o charakterze publicznym pl_PL.UTF-8
dc.subject partie polityczne pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacje społeczne pl_PL.UTF-8
dc.subject judicial positions of the Constitutional Court of Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject the right to freedom of association in political parties and public organizations pl_PL.UTF-8
dc.subject public associations of citizens pl_PL.UTF-8
dc.subject political parties pl_PL.UTF-8
dc.subject public organizations pl_PL.UTF-8
dc.title Правовые позиции Конституционного Суда Украины в сфере реализации права на свободу объединения в политические партии и общественные организации pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Judicial Positions of the Constitutional Court of Ukraine in the Sphere of Realization of the Right to Freedom of Association in Political Parties and Public Organizations pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Stanowiska Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w orzecznictwie z zakresu realizacji prawa do wolności zrzeszania się w partie polityczne i organizacje społeczne pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje