Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podkreślono istotną rolę różnych form partnerstwa w procesie modernizacji gospodarki i regionu. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego dla regionu oraz bariery realizacji tej koncepcji partnerstwa obserwowane z perspektywy przedsiębiorstw. Ponadto wskazano na miejsce partnerstwa w polityce regionalnej Unii Europejskiej.
In the paper there was stressed the role of different forms of partnerships in the process of modernization of the economy and the region. A special attention was paid to potential benefits for the region from public-private partnership and the barriers for realizing the concept of partnership from the enterprise point of view. Moreover, the role of partnership in the regional policy of European Union was indicated.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 205–214