Repozytorium UR

Pomiar dydaktyczny z fizyki. Podstawy diagnostyki edukacyjnej. Materiały dla nauczycieli fizyki i studentów kierunków nauczycielskich

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Klisowska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-01-08T09:27:01Z
dc.date.available 2015-01-08T09:27:01Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.isbn 83-86985-87-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/796
dc.description Publikację przygotowano w ramach własnego programu badawczego prowadzonego w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki WSP w Rzeszowie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Materiały dydaktyczne wprowadzające do zagadnień organizacji systemu sprawdzania i oceniania. Dostosowane do potrzeb praktycznych nauczyciela fizyki. Zawierają ogólną charakterystykę procesów: - kontroli osiagnieć dydaktycznych; - nauczania fizyki wraz z modelem tresci kształcenia; pomiaru dydaktycznego i jego konstrukcji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Nauczanie fizyki pl_PL.UTF-8
dc.subject pomiar dydaktyczny
dc.subject cele operacyjne
dc.title Pomiar dydaktyczny z fizyki. Podstawy diagnostyki edukacyjnej. Materiały dla nauczycieli fizyki i studentów kierunków nauczycielskich pl_PL.UTF-8
dc.type other pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje