Materiały dydaktyczne (KNP) / Learning materials (CoNS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Pomiar dydaktyczny z fizyki. Podstawy diagnostyki edukacyjnej. Materiały dla nauczycieli fizyki i studentów kierunków nauczycielskich
  (1999) Klisowska, Małgorzata
  Materiały dydaktyczne wprowadzające do zagadnień organizacji systemu sprawdzania i oceniania. Dostosowane do potrzeb praktycznych nauczyciela fizyki. Zawierają ogólną charakterystykę procesów: - kontroli osiagnieć dydaktycznych; - nauczania fizyki wraz z modelem tresci kształcenia; pomiaru dydaktycznego i jego konstrukcji.
 • Pozycja
  Wstęp do logiki i teorii mnogości
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Dudziak, Urszula; Drewniak, Józef
  Podręcznik ten stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości, kierunek matematyka, specjalność nauczycielska oraz zastosowanie matematyki w finansach i ekonomii. Powstał na podstawie wykładów z wyżej wymienionego przedmiotu prowadzonych przez autorów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podręcznik zawiera najważniejsze informacje potrzebne do studiowania matematyki, zgodne z programem nauczania przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości. Przedstawione są tu wiadomości dotyczące rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz rachunku zbiorów, wiadomości z zakresu rachunku relacji, w tym relacji równoważności i różnych porządków w zbiorze. Znajdują się też informacje na temat indukcji matematycznej i rekurencji oraz własności funkcji i elementy teorii mocy zbiorów. W dodatkach zawarte są treści, które dotyczą własności krat i zbiorów rozmytych. Dodatkowe informacje podane w podręczniku umożliwią studentom zainteresowanym danym tematem poszerzenie wiedzy i umiejętności, będą także pomocne studentom starszych lat kierunku matematyka w przygotowaniu do egzaminów dyplomowych. Podręcznik zawiera wybór materiałów z różnych podręczników, które były adresowane do studentów studiów pięcioletnich. Wybór treści do podręcznika został dokonany pod kątem studiów trzyletnich (licencjackich).
 • Pozycja
  Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Dudziak, Urszula; Król, Anna
  Zbiór zadań może stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości na kierunkach matematyka, informatyka oraz kierunkach technicznych. Obejmuje zagadnienia dotyczące rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz rachunku zbiorów, problemy z zakresu rachunku relacji, w tym relacji równoważności i różnych porządków w zbiorze. Podejmuje też problematykę indukcji matematycznej i rekurencji oraz własności funkcji i elementów teorii mocy zbiorów. W dodatkach znajdują się treści dotyczące własności krat i zbiorów rozmytych. Głównym atutem książki są zamieszczone w niej liczne przykłady pełnych rozwiązań zadań. Dodatkowo na początku każdego rozdziału podane zostały najważniejsze informacje, definicje i twierdzenia potrzebne do rozwiązania zadań. Zbiór zadań może stanowić podstawę do samodzielnego studiowania przedmiotu.