Pomiar dydaktyczny z fizyki. Podstawy diagnostyki edukacyjnej. Materiały dla nauczycieli fizyki i studentów kierunków nauczycielskich

Obrazek miniatury
Data
1999
Autorzy
Klisowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Materiały dydaktyczne wprowadzające do zagadnień organizacji systemu sprawdzania i oceniania. Dostosowane do potrzeb praktycznych nauczyciela fizyki. Zawierają ogólną charakterystykę procesów: - kontroli osiagnieć dydaktycznych; - nauczania fizyki wraz z modelem tresci kształcenia; pomiaru dydaktycznego i jego konstrukcji.
Opis
Publikację przygotowano w ramach własnego programu badawczego prowadzonego w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki WSP w Rzeszowie.
Słowa kluczowe
Nauczanie fizyki , pomiar dydaktyczny , cele operacyjne
Cytowanie