Projekt pilotażowy ITS – Krajowy system automatycznego poboru opłat (KSAPO)

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Nowacki, Gabriel
Niedzicka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono testy projektu pilotażowego – struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Automatycznego Poboru Opłat (KSAPO). Podczas testów sprawdzono działanie OBU, które automatycznie nalicza opłatę (myto), biorąc pod uwagę kategorię pojazdu (dmc, liczbę osi), klasę emisji spalin oraz przejechany odcinek drogi. OBU jest wyposażone w moduł GPS, GSM oraz wydzielonej łączności krótkiego zasięgu (DSRC), co zapewnia mu interoperacyjność z innymi europejskimi elektronicznymi systemami poboru opłat (EETS) w państwach członkowskich UE. System spełnia wymagania dyrektywy 2004/52/EC oraz decyzji KE. Testy potwierdziły wysoką skuteczność systemu w zakresie rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, wynoszącą 99,9%. Analiza danych pomiarowych parametru PDOP i liczby satelitów używanych podczas pomiaru wykazała, że dla ponad 90% pomiarów PDOP było niższe niż 1,8% posiadało wartość od 1 do 3. Na podstawie testów stwierdzono, że maksymalna liczba satelitów używanych podczas lokalizacji wyniosła 11, a minimalna 5 (99%).
This article presents tests results of the pilot project – The functional structure of the National Automated Toll Collection System (NATCS). During the tests OBU automatically charged a fee (toll), taking into account the category of vehicle (admissible mass, the number of axes), the category of emissions, and distance of road travelled. OBU is equipped with GPS, GSM and Dedicated Short Range Communication (DSRC) modules, which ensure its interoperability with other European Electronic Tolling Systems (EETS) systems in the EU Member States. The system meets the requirements of 2004/52/EC Directive and the EC Decision from the 6-th of October 2009. Tests proved high effectiveness of automatic number plate recognition, being 99,9%. The analyses of PDOP (Position Dilution of Precision) parameters showed that 90% had the value below 1, and 8% value from 1 to 3. Based on tests, the maximum number of satellites for localization was – 11 and minimum – 5, that create value 99%.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 161–171