Praca z zakresu rysunku pt. Psalm 40.V z cyklu Wypowiedzi na temat (2017, technika mieszana na papierze, 70 x 50 cm) / na wystawie pokonkursowej KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018 Rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba W poszukiwaniu przestrzeni w Galerii TEST Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz na X TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO - LUBACZÓW 2020 w Muzeum Kresów w Lubaczowie

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Drozd-Witek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Wystawa ogólnopolskiego konkursu KONFRONTACJE SZTUKI - WARSZAWA 2018 ma na celu prezentację szerokiej publiczności najciekawszych współczesnych wypowiedzi i zjawisk w sztuce. Kładzie nacisk na jej wielowątkowość i interdyscyplinarność. Udostępniono wyselekcjonowane prace z malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby. Jury zakwalifikowało 90 dzieł spośród 996 zgłoszonych. W ekspozycji brali udział m.in.: Tomasz Chudzik, Marzena Zacharewicz, Jakub Jakubowski, Paweł Lewandowski-Pelle, Tomasz Myjak, Maciej Osmycki, Ernest Zawada, Joanna K. Romaniuk. Psalm 40.V M. Drozd-Witek, który realizowano pod kątem znalezienia odpowiedzi na pytanie jak poprzez materialną strukturę dzieła zasygnalizować w interesujący i innowacyjny sposób zagadnienie przestrzeni stanowił istotną część ekspozycji - dokonano upublicznienia. Ponadto dzieło zaprezentowano na ekspozycjach X TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO - LUBACZÓW 2020; w Muzeum Kresów w Lubaczowie (2020 rok) oraz w 2021 roku w Galerii TEST (ponownie) w Warszawie.
Opis
Konkurs Triennale organizowany jest cyklicznie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 1993 r. i już blisko od 30 lat umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego (początki sięgają lat 60. XX w.), która z kolei obrazuje przemiany zachodzące w tej dziedzinie sztuki. Kolejnym edycjom Triennale towarzyszą katalogi zawierające reprodukcje prac nagrodzonych i wybranych do wystawy oraz teksty krytyczne. Do udziału w pracach jury kwalifikującego i nagradzającego obu istotnych konkursów zapraszani są reprezentujący różne środowiska twórcze cenieni, profesjonalni artyści oraz wybitni krytycy i historycy sztuki.
Słowa kluczowe
X TRIENNALE , technika mieszana , Muzeum Kresów , Muzeum Lubaczów , Triennale Lubaczów , KONFRONTACJE SZTUKI , Konfrontacje Warszawa , Galeria TEST , rysunek współczesny , Ogólnopolski konkurs
Cytowanie