Czynniki kształtowania decyzji finansowych konsumentów w teorii i praktyce

Obrazek miniatury
Data
2021-12-27
Autorzy
Cherevko, Heorhiy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W monografii przedstawiono teoretyczne podstawy i metodyczne zasady badania problemu kształtowania decyzji o charakterze finansowym przez konsumentów w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Pokazano rezultaty ujawnienia i analizy tych czynników na podstawie uwzględniania danych otrzymanych z przeprowadzonych badań ankietowych. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki podejmowania decyzji finansowych przez konsumentów zostały sklasyfikowane, usystematyzowane i posegregowane. W toku badań zostały poznane działania konsumenta, niezbędne podczas procesu kupna-sprzedaży, które przedstawiono w niniejszej pracy. Otrzymane informacje mogą być przydatne w szczególności podmiotom gospodarczym do opracowania strategii marketingowej. Nabyta w tym temacie wiedza jest ważna również dla ludzi jako konsumentów, chcących być swiadomymi dokonanego wyboru danego dobra, nie dając się zmanipulować. Celem napisania tej książki było podsumowanie istniejących poglądów na temat teorii zachowań konsumenckich przy podejmowaniu decyzji finansowych w procesie zakupu towarów oraz określenie i usystematyzowanie praktycznych czynników, wpływających na to zachowanie. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki konsumenci będą w stanie dokonywać świadomych wyborów, unikając wpływu różnych manipulacji ze strony producentów lub sprzedawców, a producenci i sprzedawcy będą mogli odpowiednio kształtować swoją politykę marketingową adekwatnie do potrzeb i możliwości konsumentów.
Opis
Słowa kluczowe
decyzje finansowe , teoria zachowań konsumenta , determinanty decyzji finansowych
Cytowanie
H. Cherevko (2021).Czynniki kształtowania decyzji finansowych konsumentów w teorii i praktyce. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski