Repozytorium UR

MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hall, Ryszard
dc.date.accessioned 2021-09-02T07:43:20Z
dc.date.available 2021-09-02T07:43:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 73–96 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6685
dc.description.abstract Artykuł opisuje podstawowe funkcjonalności aplikacji ADA służącej do gromadzenia i analizy danych ankietowych. Zasadnicza praca twórcza włożona została w samo oprogramowanie napisane przez autora w języku VBA z wykorzystaniem środowiska MS Excel. Opisano, jakie struktury danych są gromadzone przez aplikację, interfejs uruchamiający poszczególne analizy, ich zakres oraz przykłady samych analiz. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The text describes the basic functionality of the application of ADA for the collection and analysis of survey data. The main creative work has been inserted in the software written by the author in VBA environment using MS Excel. Describes the structure of the data is collected by the application, the interface starts individual analysis, their scope and examples of the same analysis. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje