Repozytorium UR

Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Polkowska, Dominika
dc.contributor.author Łucjan, Izabela
dc.date.accessioned 2021-08-27T08:35:15Z
dc.date.available 2021-08-27T08:35:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 140–148 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-926-7
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6661
dc.description.abstract W programie Europa 2020 postuluje się wzmożenie działań ukierunkowanych na wzrost aktywności zawodowej społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W większości krajów polityka rynku pracy skierowana jest więc na poprawę kondycji siły roboczej, na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności na podniesienie stopy zatrudnienia. Korzystając z danych Eurostatu w artykule dokonano analizy przemian aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE na przestrzeni ostatniej dekady. Przedstawione analizy wyraźnie pokazały, jak bardzo kryzys gospodarczy z roku 2008 pogorszył podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy najbardziej zmieniła się na niekorzyść w Hiszpanii i w Grecji. Pogorszenie sytuacji odczuli również Irlandczycy. Polska, jak dowodzą statystyki, wyszła z kryzysu obronną ręką, choć daleko nam do wskaźników osiąganych w Skandynawii, czy chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Analizując zarysowane tendencje można przypuszczać, że postulaty zgłoszone w programie Europa 2020 będą trudne do spełnienia przez większość krajów UE. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. It’s aim is the increase of economic activity of society, both women and men. In most countries, labor market policy is therefore aimed at improving the health of the workforce, to improve the possibilities of socio-economic development, in particular to increase the employment rate. This article focuses on changes in professional activity of women in selected EU countries over the last decade (article is based on available Eurostat statistics). The analysis clearly showed how the economic crisis of 2008, aggravated the basic professional activity rates. Currently, the worst situation on the labor market is in Greece and Spain. The Irish also felt deterioration. Poland, as the statistics show, emerged from the crisis unscathed, although we are far from indicators achieved in Scandinavia or even in our western neighbors. The trends outlined in the article showed, that the demands presented in the Europe 2020 will be difficult to meet for most EU countries. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje