Model zarządzania informacją w sejmiku województwa podkarpackiego

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kuca, Paweł
Polak, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W tekście zaprezentowano i poddano analizie funkcjonowanie narzędzi i zadań realizowanych w zakresie zewnętrznej polityki informacyjnej na przykładzie działań prowadzonych w sejmiku województwa podkarpackiego. Analiza obejmuje okres od połowy września 2011 r. do września 2012 r.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie informacją , samorząd województwa , samorząd terytorialny
Cytowanie
P. Kuca, R. Polak, Model zarządzania informacją w sejmiku województwa podkarpackiego [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Rzeszów 2012.