Repozytorium UR

Postepy inżynierii biomedycznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leniowska, Lucyna
dc.contributor.author Nawrat, Zbigniew (Eds.)
dc.date.accessioned 2021-01-04T12:00:10Z
dc.date.available 2021-01-04T12:00:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation @book{leniowska2013adbiomed, title= {Postępy inżynierii biomedycznej}, author= {L. Leniowska, Z. Nawrat (eds.)}, isbn= {978–83–63151–02–7}, series= {INPRONA}, year= {2013}, publisher= {Uniwersytet Rzeszowski}} pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978–83–63151–02–7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5874
dc.description.abstract Rozbita na specjalizacje medycyna i obecna praktyka rozliczania kosztów leczenia prowadzi do konieczności standaryzowania usług z zastosowaniem metod komputerowej oceny i przesyłania informacji na odległość. To zaskakujące, ale to technologia podzieliła niegdyś medycynę, a dziś łączy ją w jedność. Ramię w ramię lekarz i inżynier walczą o większą skuteczność leczenia i szerszy dostęp do właściwych standardów leczenia dla każdego potrzebującego. Oddajemy w Państwa ręce książkę szczególną – monografię poświęconą postępom bioinżynierii, lub szerzej – technologiom i technikom medycznym. Książka powstała, jako ślad ważnego spotkania fachowców wielu dziedzin nauki i techniki, młodych adeptów wiedzy medycznej i inżynierii, filozofów i bohaterów nowoczesnej medycyny – pacjentów. Gościliśmy na spotkaniach w Zabrzu i w Rzeszowie wybitnych specjalistów, ale także hobbystów, uczniów, studentów, doktorantów i ... seniorów. Wybraliśmy do monografii najciekawsze tematy, najwartościowsze osiągnięcia – ich autorzy przygotowali odpowiednie rozdziały, które podlegały normalnej procedurze recenzji, by zachować odpowiedni poziom naukowy tego wspólnego dzieła. Żywimy nadzieję, że przez najbliższe lata monografia ta stanie się wartościowym źródłem aktualnej wiedzy akademickiej i informacji o stanie polskiej nauki w tym zakresie. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja wydrukowana została w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.subject Polskie pompy wspomagania serca, system pozaustrojowego wspomagania serca, mechaniczna zastawka typu Moll, badania kwalifikacyjne zastawek, fotonooptyka fluorescencyjna sted, modelowanie epidemiologiczne, metody diagnozowania chodu pacjenta, zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji, nieinwazyjna korekcja wad kształtu głowy, bioaktywne proszki nanodiamentowe, aminopeptydaza leucynowa, symulator echokardiografii przezprzełykowej, Interleukina-27, pl_PL.UTF-8
dc.subject system pozaustrojowego wspomagania serca
dc.subject mechaniczna zastawka typu Moll
dc.subject badania kwalifikacyjne zastawek
dc.subject fotonooptyka fluorescencyjna sted
dc.subject modelowanie epidemiologiczne
dc.subject metody diagnozowania chodu pacjenta
dc.subject zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji
dc.subject nieinwazyjna korekcja wad kształtu głowy
dc.subject bioaktywne proszki nanodiamentowe
dc.subject aminopeptydaza leucynowa
dc.subject symulator echokardiografii przezprzełykowej
dc.subject Interleukina-27
dc.title Postepy inżynierii biomedycznej pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje