Postepy inżynierii biomedycznej

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Leniowska, Lucyna
Nawrat, Zbigniew (Eds.)
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Rozbita na specjalizacje medycyna i obecna praktyka rozliczania kosztów leczenia prowadzi do konieczności standaryzowania usług z zastosowaniem metod komputerowej oceny i przesyłania informacji na odległość. To zaskakujące, ale to technologia podzieliła niegdyś medycynę, a dziś łączy ją w jedność. Ramię w ramię lekarz i inżynier walczą o większą skuteczność leczenia i szerszy dostęp do właściwych standardów leczenia dla każdego potrzebującego. Oddajemy w Państwa ręce książkę szczególną – monografię poświęconą postępom bioinżynierii, lub szerzej – technologiom i technikom medycznym. Książka powstała, jako ślad ważnego spotkania fachowców wielu dziedzin nauki i techniki, młodych adeptów wiedzy medycznej i inżynierii, filozofów i bohaterów nowoczesnej medycyny – pacjentów. Gościliśmy na spotkaniach w Zabrzu i w Rzeszowie wybitnych specjalistów, ale także hobbystów, uczniów, studentów, doktorantów i ... seniorów. Wybraliśmy do monografii najciekawsze tematy, najwartościowsze osiągnięcia – ich autorzy przygotowali odpowiednie rozdziały, które podlegały normalnej procedurze recenzji, by zachować odpowiedni poziom naukowy tego wspólnego dzieła. Żywimy nadzieję, że przez najbliższe lata monografia ta stanie się wartościowym źródłem aktualnej wiedzy akademickiej i informacji o stanie polskiej nauki w tym zakresie.
Opis
Słowa kluczowe
Polskie pompy wspomagania serca, system pozaustrojowego wspomagania serca, mechaniczna zastawka typu Moll, badania kwalifikacyjne zastawek, fotonooptyka fluorescencyjna sted, modelowanie epidemiologiczne, metody diagnozowania chodu pacjenta, zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji, nieinwazyjna korekcja wad kształtu głowy, bioaktywne proszki nanodiamentowe, aminopeptydaza leucynowa, symulator echokardiografii przezprzełykowej, Interleukina-27, , system pozaustrojowego wspomagania serca , mechaniczna zastawka typu Moll , badania kwalifikacyjne zastawek , fotonooptyka fluorescencyjna sted , modelowanie epidemiologiczne , metody diagnozowania chodu pacjenta , zastosowania wirtualnej technologii 3D w diagnostyce i rehabilitacji , nieinwazyjna korekcja wad kształtu głowy , bioaktywne proszki nanodiamentowe , aminopeptydaza leucynowa , symulator echokardiografii przezprzełykowej , Interleukina-27
Cytowanie
@book{leniowska2013adbiomed, title= {Postępy inżynierii biomedycznej}, author= {L. Leniowska, Z. Nawrat (eds.)}, isbn= {978–83–63151–02–7}, series= {INPRONA}, year= {2013}, publisher= {Uniwersytet Rzeszowski}}