Repozytorium UR

“And therefore we Must Seek Dialogue in this Networked World”: A Meeting of Postcolonialism and Posthumanism in “Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (ed. Mark Jackson). A Review

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Austin, Patrycja
dc.date.accessioned 2020-07-28T11:00:37Z
dc.date.available 2020-07-28T11:00:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 534–541 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5656
dc.description.abstract “Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (2018) is a part of the “Routledge Research in New Postcolonialisms” series. The essays in this volume, edited and introduced by Mark Jackson, all answer the question of whether and how postcolonialism and posthumanism meet and inform one another in their response to contemporary debates around the Anthropocene, refugee crisis, environmental collapse or indigenous worldviews. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Opublikowany w 2018 roku tom pt. „Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” stanowi część nowej serii wydawniczej „Routledge Research in New Postcolonialism”. Zamieszczone w nim eseje, zebrane i zredagowane przez Marka Jacksona, odpowiadają na pytanie, czy i w jaki sposób postkolonializm i posthumanizm spotykają się i uzupełniają w swoich odpowiedziach na debaty wokół Antropocenu, kwestii uchodźców, kryzysu przyrody czy światopoglądów autochtonicznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject posthumanism pl_PL.UTF-8
dc.subject postcolonialism pl_PL.UTF-8
dc.subject subjectivity pl_PL.UTF-8
dc.subject agency pl_PL.UTF-8
dc.subject postumanizm pl_PL.UTF-8
dc.subject postkolonializm pl_PL.UTF-8
dc.subject ontologia pl_PL.UTF-8
dc.subject podmiotowość pl_PL.UTF-8
dc.subject sprawczość pl_PL.UTF-8
dc.title “And therefore we Must Seek Dialogue in this Networked World”: A Meeting of Postcolonialism and Posthumanism in “Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (ed. Mark Jackson). A Review pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative “I dlatego musimy szukać dialogu w tym sieciowym świecie”: spotkanie poskolonializmu z posthumanizmem w „Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (ed. Mark Jackson). Recenzja pl_PL.UTF-8
dc.type review pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2020.40


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje