Repozytorium UR

Osobowość nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozłowska, Iryna
dc.contributor.author Zajaczkiwska, Nadia
dc.contributor.author Kozłowski, Jurij
dc.date.accessioned 2020-06-15T10:03:44Z
dc.date.available 2020-06-15T10:03:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 163–173 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-775-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5547
dc.description.abstract Problem rozwoju osobowości nauczyciela akademickiego w kontekście jego działalności zawodowej staje się coraz bardziej aktualny w warunkach współczesnego społeczeństwa. Duża ilość komputerów, rozpowszechnianie nauki na odległość oraz tworzenie wirtualnych przestrzeni edukacyjnych w instytucjach oświatowych – to wszystko wymaga większej uwagi, zmusza do realizacji działań zapobiegających zanikowi bezpośredniej komunikacji studenta z wykładowcą. Dlatego nauczyciel akademicki musi być osobą wszechstronnie rozwiniętą. Integralny rozwój osobowości stanowi podstawę przygotowania nauczyciela akademickiego oraz harmonizacji wszystkich aspektów jego działalności. Konieczne jest zatem stworzenie kompleksowej charakterystyki nauczyciela akademickiego jako wykładowcy-praktyka, wykładowcy-badacza i naukowca uczelni specjalizującej się w określonej dziedzinie nauki. Gotowość do prowadzenia działalności zawodowej to swego rodzaju system charakteryzujący się odpowiednimi wskaźnikami, które w kompleksowym ujęciu pozwalają uzyskać informację o rzeczywistym poziomie pracy nauczyciela. Wskaźniki stanowiące ilościową charakterystykę osobowości odgrywają ważną rolę w porównaniu wyników działalności zawodowej katedr i innych jednostek strukturalnych uczelni. Podkreślić należy, że odpowiednie kształcenie sprzyja rozwojowi możliwości nauczyciela akademickiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The problem of a higher education teacher’s personality development in the context of her/his professional activity is becoming more and more urgent in today’s society. The considerable amount of computer aids, the extension of distance learning and the establishment of virtual educational spaces in many education institutions require the increased attention in order not to lose the live communication between students and teachers. Thus, the teacher must be a versatile personality. The integrity of personality development is the major principle of the teachers’ formation, harmonizing all aspects of their activity. Considering such circumstances, it is logical to create a complex characteristic of a teacher of higher education institution as a practitioner, a scholar and a researcher in the field of the educational institution specialization. We think that the preparedness for professional activity as a system characterized by appropriate coefficients, complex consideration of which allows obtaining reliable information about the real level of teacher’s work. The numeric characteristics of the personality component are the coefficients that play an important role in comparing the results of the functioning of the departments and other structural units of higher education institutions. Therefore, the relevant education contributes to the teacher’s potential opportunities development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject charakterystyka nauczyciela akademickiego pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja pl_PL.UTF-8
dc.subject przestrzeń edukacyjna w szkolnictwie wyższym pl_PL.UTF-8
dc.subject higher education teacher’s personality pl_PL.UTF-8
dc.subject integration pl_PL.UTF-8
dc.subject educational space of higher education institutions pl_PL.UTF-8
dc.title Osobowość nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Higher education teacher’s personality in the context of the inegration of educational space of higher education institutions pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2019.7.11
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje