Repozytorium UR

Zachowania agresywne a zabawy preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wańczyk-Welc, Anna
dc.contributor.author Wołpiuk-Ochocińska, Anna
dc.date.accessioned 2020-05-25T09:41:00Z
dc.date.available 2020-05-25T09:41:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 99–105 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5530
dc.description.abstract Artykuł omawia problematykę zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym. Z uwagi na fakt, że w wieku przedszkolnym podstawową działalnością dziecka jest zabawa, badania własne przedstawione w tekście analizują związek takich zachowań agresywnych z preferowanymi przez dzieci zabawami. Wyniki badań pozwalają stwierdzić istnieje związku między zachowaniami agresywnymi w formie fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym a preferowanymi przez nie zabawami ruchowymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the problem of aggressive behaviour of children at the age of preschool education. The research presented in the article analyzes the relationship between aggressive behaviors and games chosen by children whose primary activity in the kindergarden is entertainment. The results of the educational experiment allow to state that there is a connection between aggressive behaviors in the physical form and the motor activities preferred by a preschool child. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject agresja pl_PL.UTF-8
dc.subject zachowania agresywne pl_PL.UTF-8
dc.subject zabawa dziecięca pl_PL.UTF-8
dc.subject aggression pl_PL.UTF-8
dc.subject aggressive behaviors pl_PL.UTF-8
dc.subject children’s play pl_PL.UTF-8
dc.title Zachowania agresywne a zabawy preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Aggressive Behaviour and Games Preferred by Preschool Children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.5.13
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje