Repozytorium UR

Równość szans pracowników i pracowniczek akademickich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i studentek oraz nauczycieli i nauczycielek akademickich

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowska, Joanna
dc.date.accessioned 2020-05-25T09:18:08Z
dc.date.available 2020-05-25T09:18:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 80–85 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5527
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii na temat równości szans pracowników i pracowniczek akademickich najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce wśród tychże pracowników oraz wśród osób w niej studiujących. Uzyskane wyniki wykazały, że w badanej uczelni występuje zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the results of own research, the aim of which was to get to know opinions on gender-based equal opportunities for academic employees of the oldest pedagogical university in Poland among these employees and among the students. The results demonstrated the occurrence of gender discrimination at the university. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject równość szans pl_PL.UTF-8
dc.subject równouprawnienie pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja wyższa pl_PL.UTF-8
dc.subject dyskryminacja płciowa pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele akademiccy pl_PL.UTF-8
dc.subject studenci pl_PL.UTF-8
dc.subject stanowiska kierownicze pl_PL.UTF-8
dc.subject rektor pl_PL.UTF-8
dc.subject płeć kulturowa pl_PL.UTF-8
dc.subject płeć biologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject equality of opportunity pl_PL.UTF-8
dc.subject equal rights pl_PL.UTF-8
dc.subject higher education pl_PL.UTF-8
dc.subject discrimination based on gender pl_PL.UTF-8
dc.subject academics pl_PL.UTF-8
dc.subject students pl_PL.UTF-8
dc.subject management positions pl_PL.UTF-8
dc.subject rector pl_PL.UTF-8
dc.subject gender pl_PL.UTF-8
dc.subject sex pl_PL.UTF-8
dc.title Równość szans pracowników i pracowniczek akademickich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i studentek oraz nauczycieli i nauczycielek akademickich pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Gender-based Equal Opportunities for The Maria Grzegorzewska Pedagogical University’s Employees in the Opinions of Students and Academics pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.5.10
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje