Repozytorium UR

Słowo wstępne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pasterska, Jolanta
dc.date.accessioned 2014-09-24T14:41:28Z
dc.date.available 2014-09-24T14:41:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Pasterska J., Słowo wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 9-12. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0522
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/535
dc.description.abstract Artykuł jest wprowadzeniem do 6 numeru „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” (ukazującego się zarazem jako 1 numer nowego czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”) poświęconego niezwykle ważnemu problemowi, wyrażonemu w tytule "Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku". Celem prac pomieszczonych w tomie jest próba ukazania wspólnych źródeł, pokrewieństw, przemian, a także podstawowych różnic w rozumieniu emigracji i emigracyjności od wieku XIX aż po początek XXI stulecia. Stąd w publikacji znalazły się zarówno nowe interpretacje utworów znanych pisarzy, jak i odczytania twórczości autorów zapomnianych lub jeszcze nieodkrytych. Po trzech dekadach systematycznego opisywania literatury emigracyjnej XX wieku czas spojrzeć na nią w szerokim kontekście zarówno Wielkiej Emigracji, jak i emigracji niepodległościowej oraz (e)migracji współczesnej. Zamieszczone w „Zeszycie Naukowym” rozprawy i artykuły zostały podzielone na dwie grupy tekstów. W pierwszej znalazły się prace odnoszące się do oryginalnych materiałów źródłowych i oparte na eksploracji archiwów, w drugiej zaś studia i szkice o charakterze interpretacyjnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject emigracja XX w. pl_PL.UTF-8
dc.subject emigracja XIX w. pl_PL.UTF-8
dc.subject literatura emigracyjna pl_PL.UTF-8
dc.title Słowo wstępne pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje