Repozytorium UR

Organizacja przestrzeni klasy szkolnej a efektywność nauczania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ochojska, Danuta
dc.date.accessioned 2020-03-23T10:08:36Z
dc.date.available 2020-03-23T10:08:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 32–37 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5324
dc.description.abstract Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile architektura klasy szkolnej i organizacja zajęć może utrudniać lub ułatwiać naukę. Przedmiotem rozważań jest problematyka aranżacji klasy z uwzględnieniem różnych aspektów, m.in. wieku dzieci, specyfiki prowadzonych zajęć. Zwrócono również uwagę na różnice indywidualne między uczniami i konieczność dostosowania warunków do ich potrzeb. Szczególnie ważnym aspektem wydaje się właściwa organizacja zajęć z aranżacją przestrzeni w celu efektywnej integracji grupy z dziećmi z różnymi typami niepełnosprawności. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of the article is to try to answer the question to what extent classroom architecture and organization of classes can hinder or facilitate learning. The subject of considerations is the issue of class arrangement, taking into account various aspects: children’s age, specifics of the classes. Attention was also paid to individual differences between students and the need to adapt the conditions to their needs. The proper organization of classes with space arrangement in order to effectively integrate of group with children with various types of disabilities seems to be an especially importan taspect. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject architektura klasy pl_PL.UTF-8
dc.subject aranżacja przestrzeni pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject class architecture pl_PL.UTF-8
dc.subject space arrangement pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching efficiency pl_PL.UTF-8
dc.title Organizacja przestrzeni klasy szkolnej a efektywność nauczania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Organization of the Classroom Space and the Effectiveness of Teaching pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.4.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje