Tropy i powiązania emigracji

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Ostasz, Gustaw
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Review: Podgórski Wojciech Jerzy, "Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych", Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2011, pp. 623, il. 104.
Opis
Słowa kluczowe
Podgórski Wojciech Jerzy , emigracja XX w. , polsko-szkockie związki kulturalne , polsko-angielskie związki kulturalne
Cytowanie
Ostasz G., Tropy i powiązania emigracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 372-375.