Repozytorium UR

Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku: Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kadykalo, Andriy
dc.contributor.author Kariwec, Ihor
dc.date.accessioned 2020-01-14T12:53:18Z
dc.date.available 2020-01-14T12:53:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 40–56 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-742-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5118
dc.description.abstract Głównym celem niniejszego artykułu jest szczegółowe omówienie filozoficznych, psychologicznych, epistemologicznych i językowo-terminologicznych poglądów Klemensa Hankiewicza na ukraińską filozofię, jak również przeanalizowanie wkładu Wasyla Szczurata, historyka filozofii, w zrozumienie genezy ukraińskiej filozofii jako interakcji neoplatonizmu wschodnich Ojców Kościoła z zachodnią scholastyką. Pozwoliło to na włącznie jej w szerszy dyskurs historyczno-filozoficzny. Narzuca się wręcz potrzeba uwzględnienia dorobku Hankiewicza i Szczurata we współczesnym programie nauczania z zakresu historii ukraińskiej filozofii i wypełnienia jej „białych plam”, jak również stworzenia bardziej całościowego i konsekwentnego ujęcia ukraińskiej filozofii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article, the authors consider in detail the peculiarities of Klemens Hankiewicz’s philosophical, psychological, gnoseological, and linguistic views on the formation of the Ukrainian philosophical terminology. Also, the authors analyze Wasyl Schcurat’s contribution, as the historian of philosophy, to understanding the origins of Ukrainian philosophy and its interaction with Eastern and Western scholastics, thanks to which it can be included in the general European historic-philosophical discourse. The authors stress the necessity of inclusion of Klemens Hankiewicz’s and Wasyl Schcurat’s works in the contemporary didactic material derived from the history of Ukrainian philosophy for the purpose of filling in “white spots” and forming a more coherent and more uninterrupted understanding of the development of Ukrainian philosophy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject samoświadomość filozoficzna pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia ruska w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject Klemens Hankiewicz pl_PL.UTF-8
dc.subject Wasyl Szczurat pl_PL.UTF-8
dc.subject historia filozofii ukraińskiej pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophical self-consciousness pl_PL.UTF-8
dc.subject Ruthenian philosophy in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Klemens Hankiewicz pl_PL.UTF-8
dc.subject Wasyl Schcurat pl_PL.UTF-8
dc.subject the history of Ukrainian philosophy pl_PL.UTF-8
dc.title Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku: Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2019.5.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje