Repozytorium UR

Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Duda, Marlena
dc.date.accessioned 2019-10-10T10:18:17Z
dc.date.available 2019-10-10T10:18:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 116–121 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4943
dc.description.abstract Przejście z systemu edukacji na rynek pracy młodych ludzi i efektywność procesu adaptacji do sytuacji zatrudnienia związane są z wieloma czynnikami. Obecnie zagrożenie bezrobociem i biernością zawodową wśród młodych dorosłych staje się problemem nie tylko indywidualnym, ale również i społecznym. Wielkość zjawiska czyni z niego ryzyko socjalne, gdyż utrudnia realizację zadań rozwojowych charakterystycznych dla etapu wczesnej młodości. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki trudności w uzyskaniu pracy w grupie osób kończących edukację zarówno ponadgimnazjalną, jak i akademicką. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Transition from education to the labour market of young people and its effectiveness is related to many factors. Currently, the threat of unemployment and inactivity among young people becomes not only an individual but also a social problem. The magnitude of the phenomenon makes it a social risk, as it hinders the implementation of development tasks characteristic for the stage of early youth. The aim of the article is to present the problem of difficulties in getting a job in a group of people finishing both upper-secondary and academic education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject stracone pokolenie pl_PL.UTF-8
dc.subject bezrobocie pl_PL.UTF-8
dc.subject młodość pl_PL.UTF-8
dc.subject lost generation pl_PL.UTF-8
dc.subject unemployment pl_PL.UTF-8
dc.subject youth pl_PL.UTF-8
dc.title Stracone pokolenie – młodość ryzykiem socjalnym? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Lost Generation – Youth as Social Risk? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.2.16
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje